< div id=”header ”>< / div>

fredag 5 september 2014

Är ekonomisk tillväxt försvarbart om vi vill uppnå livskvalitet i samhället?

Läser ett väldigt bra svar i HN till moderater som ifrågasätter MP om Ekonomisk tillväxt är försvarbart med livskvalitet. Svaret ges av en icke-politiker men är överraskade bra skrivet och jag instämmer i svaret.

citat ur debattinlägget

"Enklaste sättet att beskriva en ökad tillväxt är att summan av det som produceras inom ett visst område, till exempel ett land, ökar under en viss given period. Oavsett om det innebär produktion av nya reningsverk, miljövänlig teknik, kolkraftverk eller krigsmateriel. Vad som produceras räknas inte, utan hur mycket. Kvalitetsmått?

De flesta av oss inser att jordens resurser är begränsade. Med en ständigt växande befolkning på vår jord, där många människor, som lever under knappare levnadsvillkor än vad vi i västvärlden gör i dag, har önskemål om förbättrade grundläggande villkor (läs mat, boende, kläder, transporter o s v).

Parallellt med detta har vi en stor växande medelklass i bland annat Kina och Indien som gärna, med all rätt, vill ha samma levnadsstandard som vi i västvärlden tagit för given under många år.

Att i detta sträva mot ökad tillväxt, d v s öka förbrukningen av jordens alltmer sinande resurser, för att vi höginkomsttagare/egenföretagare, ska få ännu mer pengar att röra oss med känns inte helt bekvämt. Jag tjänar mer än vad jag behöver för att leva ett gott liv, och jag kan inte låta bli att tänka på vad det skulle innebära om vi fortsatt strävar mot ekonomisk tillväxt (ofta med förödande konsekvenser) där vi förbrukar mer av jordens ändliga resurser. Vad blir kvar till kommande generationer? Till mina och andras barn?"

Inga kommentarer: