< div id=”header ”>< / div>

söndag 31 augusti 2014

Så tillsammans med vilka vill Miljöpartiet verka?

I en ledaratikel signerad Bengt Wernersson i HN frågar skribenten med vem eller vilka vill MP samarbeta med i skolfrågan som är prioritetsfråga i Varbergs kommun. För tydligheten skull publiceras här insändaren vi SAMTLIGA på listan står bakom så får VÄLJARNA avgöra på VALDAGEN 14 september.

Ur HN:s ledare
"Och var står Miljöpartiet? I en insändare i somras skrev bland andra Stefan Edlund (MP): ”Gör ett grönt val, välj oss miljöpartister att forma framtidens skola i Varberg”. Men med all respekt, någon MP-majoritet i Varberg är ju inte att vänta.
Så tillsammans med vem eller vilka är det Miljöpartiet vill forma framtidens skola? Och är man i så fall enig i partiet om den linjen? Väljarna vill ha besked. Före valet! "

I en insändare i VP 9/7 och HN 10/7(inloggning krävs) ber Moderaterna i barn och utbildningsnämnden om förnyat förtroende för att meritpoängen ökade 2013.

Vi miljöpartister är givetvis glada över att kommunens elever utvecklas och att kvantitativa jämförelser pekar på att det numera finns en liten uppåtgående trend. Denna mandatperiod deltar vi inte själva i nämndens arbete, vilket är synd för då menar vi att resultaten hade kommit tidigare.
Miljöpartiet har tidigare fört fram förslag på mer fysisk aktivitet och bättre matkvalité, bland annat genom fem miljoner mer till barn och utbildningsnämnden 2014 - tyvärr valde Moderaterna och övriga Alliansen att avslå det förslaget.
Med Moderaternas nyvunna insikt frågar vi oss om det verkligen är vänta-och-se-mentalitet vi ska ha i den nämnd som många kommuninvånare skulle kalla den viktigaste. Där vardagen för framtidens kommuninvånare formas sitter alltså moderater och håller emot tills köket på PS brakar samman, så att verkligheten visar oss att Miljöpartiet haft rätt hela tiden.
Istället för förnyat förtroende för trögrörliga moderater så är vår uppmaning till väljarna således att skifta maktförhållandet i höst. Gör ett grönt val, välj oss miljöpartister att forma framtidens skola i Varberg.

Stefan Edlund
Madeleine Holgersson
Johan Rosander
Linnea Sandahl
Martin Bagge
Pierre Ringborg
Martin N. Öberg
Samuel Lindh
Therése Rosander
Göran Andersson
Stig Gesterling

Publicerades i Hallands Nyheter den 22 juli 2014 och i Varbergsposten den 23 juli 2014.

Inga kommentarer: