< div id=”header ”>< / div>

onsdag 20 augusti 2014

Jag en kandidat i valet lovar göra mitt bästa för varbergsborna!

För en politiker finns det problem när väljarna prackar på. De kräver specifierade och glasklara svar i specifika detaljfrågor. Billigare tågresor, fler hyresrätter, emot etableringar i lugna områden där de tycker ska vara ostört, omfattande satsningar på arenaläggningar samtidigt får INTE skatten höjas om det går till det de är emot. Sedan ska vård, skola, omsorg bli bättre

Problemet i ett parti är att vi kanske har olika funktioner. De som sitter i kommunfullmäktige och i nämnder korsat med nya kandidater högt på listorna fria och tycka att tänka samt svara lite hur som helst om vi inte bundit upp det i valmanifestet.

Ska JAG ändra mig i dubbelspårsfrågan under Varberg som jag bundit upp rent principellt? NEJ men jag kan ställa krav att det ekonomiskt och miljömässigt blir ett hållbart projekt. Att de miljösaneringar som behövs i marken görs INNAN ett resecentrum etableras.

Ska jag vara mot friskoleetableringar? NEJ men ställa krav att det inte lycksökare som etablerar sig och att de förläggs på platser så det inte uppstår störningar.

Ska jag oförbehållsamt vara för alla idrottsanläggningar som sägs behövas för att sätta Varberg på kartan och som ger publikt intresse att etablera sig i vår kommun eller besöka den. NEJ men jag kan ge positiv feedback att det behövs vettiga samordningsfunktioner så att fler får plats i föreningarna, att kommunikationer inte enbart kräver biltransporter och att trafiklösningar blir vettiga runt arenan.

Jag är en KVALITETSTÄNKANDE politiker. Inga hafsverk, inget nästa politikergeneration ska skämmas för som när de rev Gerlachska huset en gång i tiden. En skandal, ett kulturmord och "Filiberts hörna" stod när det mesta var en grusgrop.

Politik är inte lätt. Det är mycket som får justeras i efterhand och kom ihåg jag vill inte rucka på valfriheten inom skola, vård och omsorg. Den enskilde ska alltid ha ett val inget icke-val.Politiker ska bereda möjligheter inte agera bromsklossar eller fastna i obeslutsamhet. Men politiker är OCKSÅ människor med fel och brister därför vill jag ha bredd i politiken, inte sitta för länge och nita sig fast och göra sig till "experten".Låt många pröva och låt fler vara delaktiga. Det är därför jag ställer upp i valet.

Inga kommentarer: