< div id=”header ”>< / div>

fredag 15 augusti 2014

Göran Andersson (MP) ger svar på tal ang myten att MP vill stoppa friskolor men de ska följa åtagandet!

Göran Andersson vår kandidat nr 10 på MP-listan i Varberg och som är ersättare i kommunfullmäktige har i ett inlägg i HN avväpnat de värsta myterna om att MP vill förbjuda företagande och förbjuda vinster i välfärdssektorn.

Vad MP vill är att stoppa avvarterna när vissa bolag inte klarar sitt åtagande samtidigt som det sker ekonomiska transaktioner som inte var tänkta och som drabbar elever som då inte får den skolgång som var avtalat.Det behövs också stimuleras fram så att det inte blir för mycket koncernfriskolor utan också utrymme för en mångfald även inom det området. Ur MP Varbergs valmanifest.

Det handlar om inte heller om att förbjuda vinster. Företagens vinster ska stanna i företaget för att kunna utjämna bra och dåliga år, höja kvalitén på verksamheten, kunna anställa mer personal och personalens löner. Då får vi en stabilare och bättre verksamhet samt att skatteintäkterna ökar. Det som sker idag, med företag som skickar vidare vinsterna till moderbolag med säte i Jersey, vill vi stoppa.

Inga kommentarer: