< div id=”header ”>< / div>

fredag 11 juli 2014

Ombyggnad av Västra Vallgatan vid Gallerian med omtvistade lösningar ska nu permanteras !

Så ska då Västra Vallgatan vid Gallerian anpassas i Varberg. Det ska gå bussar och vara en allmänt trevlig yta. För mig står det oklart inte bara vad gäller bilframkomligheten utan också cykelframkomligheten.

Många beslut tas idag i nämnder där inte alla partier har representation. I hamn- och gatunämnden tas besluten av ledamöter som tycker det är bra men som oftast kritiseras av allmänheten. Vi är några som i många år velat ha en sammanhängande cykelbana längs med hela den trafikerade gatan.

Men nu blir det på något sätt ett prioriterat buss-stråk med lite trevlig yta vid Gallerian. Det är för tidigt att kritisera planerna rakt av men sannolikt är det väl meningen att det ska se bättre ut än idag. Men viss kritik kommer säkert att kvarstå för framkomligheten för som sagt bil- och cykeltrafik kommer väl inte att vara så där högprioriterat?

Inga kommentarer: