< div id=”header ”>< / div>

onsdag 2 juli 2014

Det blir gröna långtående krav om Miljöpartiet ska kunna vara med i en regering efter valet!

Regeringsförhandlingar? Ja MP sitter i en bra sits att regeringsförhandla men problemet är att de bara kallas "naturlig partner" inte mer av S inte mer. Alliansen verkar kört för tillfället för MP så jag lämnar dem därhän i denna delen. Per Gahrton nestorn i MP har skrivit ett intressant inlägg i SVT:s nätutgåva.

Att ställa för långtgående krav då kan man göra sig omöjlig i regering och blir som minst stödparti med särskilda utfästelser om nära samarbete inte mer. Nu beror det också på hur valresultatet utfaller och hur det går för olika partier också. Men kallt räknar nog alla med ja t.o.m. alliansen att "rödgrönt" blir störst som gruppering. Inte minst sedan de INTE samordnat sig utan ska gå till val varje parti för sig. Lägg därtill till F! som i EU-valet kom in och numera ingår i den socialdemokratiska gruppen där.

Vad som ur grön synpunkt är INTRESSANT är Grön Ungdoms inflytande. De har ju en särställning inom Miljöpartiet och brukar få igenom inte till punkt och pricka men pressar partiet ganska långt när de samlar sig. Inte minst vet jag på kongressen i Göteborg där de drev på att feminism skulle in i valmanifestet och jag hängde på glatt och förtjust. Blev t.o.m. intervjuad av Rapport och står för det. Det är bra med feministiska framgångar men i ekonomin och i andra frågor är jag kanske inte lika långtgående i realpolitikens vardag. Däremot bildar Grön Ungdoms krav en grundstomme hur långt MP kan gå för att kräva att ingå i en regering. Sedan är det en annan sak om det blir så.

"Grön Ungdom har listat gröna grundbultar som inte får kompromissas bort för några statsrådsposter: omställning till grönatransporter, human invandringspolitik, feminism och fossil- och kärnkraftsfri energiförsörjning senast 2030.

Allt detta är, som jag ser det, anpassningar till verklighetens krav – så som läget uppfattas av MP-aktivister" (ur Per Gahrtons inlägg i SVT)

Inga kommentarer: