< div id=”header ”>< / div>

onsdag 30 juli 2014

Är alliansen så BLÅA i Varberg efter valet också och vad händer nu den 15 september?

Ska vi hålla på partipiskan eller gå fram som ett lag? Mycket av det som avgörs i riksdagen avgörs i utskotten där partierna sitter men hur går det till i kommunerna? Jag får ofta höra att jamen vi är ju inte i "majoritet" och då kan det tillåtas avvikelser.
Motion till Miljöpartiets Årsmöte den 12 februari 2011

gällande "Uppgörelsen med S och V"

---------------------------------------------------------------------

Enligt beslut från föregående årsmöte skulle Miljöpartiet stå "fria i valet" och därför inte
ha något rödgrönt samarbete inför valet något som då fanns på riksnivå
samt ett valtekniskt samarbete på lokalnivå.

Miljöpartiet gick ut lokalt att det var det "äkta" gröna partiet lite som markering då centern
kompromissat bort det gröna inom alliansen i majoritet.

När nu facit finns och en hel del saker klarlagts framstår det som en dold agenda funnits hos några personer i partiet att inte
alls söka majoritetssamarbete
som i Halmstad (där MP är lika stort) eller som i Falkenberg ett
hängavtal,där Miljöpartiet är hälften så stort men före valet saknade nämndplatser men ändå
hade budgetsamarbete med S och V.

Den dolda agendan markeras genom att uppgörelsen gjordes väldigt snabbt och att
medlemmarna inte fick chans att värdera valresultatet utifrån vad som var möjligt att uppnå
utifrån den politik som kallas "äkta grönt".

Dels gjorde styrelsen en tolkning som inte är bättre
än centern när det gäller att hålla fast vid blockpolitiken att valet bara stod mellan platser i ett
block och dessutom lät det största partiet där sätta fokuset.

Miljöpartiet som på riksnivå håller på att frigöra sig från rödgrönt vilket skulle varit
regeringsunderlag har i Varberg på lokalnivå fått ett parti som gör tvärtom.

Syltar in sig i
en minoritet där man inte får igenom sin politik utan framhäver S och V utan att få igenom
någonting.

Det hade varit ärligare att avstå nämndplatser om partiet vill kalla sig "äkta grönt".
I annat fall skrivit ett hängavtal liknande MP Falkenberg om partiet vill acceptera att det
finns en majoritet där väljarna sagt sitt.

Då finns det konvergens i det samarbetet som finns i
regionen där miljöpartiet sitter med i en fempartiallians.

Jag yrkar på fullständig redovisning av vad SAMARBETET med S och V innebär på
årsmötet och att AVTALET ska vara OFFENTLIG HANDLING samt en PRESENTATION
av ALLA LEDAMÖTER som invalts för MILJÖPARTIET i NÄMNDERNA och i
KOMMUNFULLMÄKTIGE.

VARBERG den 14 januari 2011

Pierre Ringborg


Frågan är avvikelser från vad då: uppgörelsen eller programmet eller vad? Jag tror det är väldigt viktigt att klargöra vad som avses. I förra valet 2010 skulle vi lokalt gå fram som oberoende gröna och efter valet ta ställning till vilka som var det grönaste blocket. Nu sägs att förhandlingar sker efter valet av partiets ledande företrädare i HN. Jomen blir det repris då eller vad händer?

Det ledde till en uppgörelse med S och V ang teknisk valsamverkan som jag själv inte ens var kallad till. Jag skrev en motion till vårt årsmöte efter förra valet och alla uppgörelser var klara och fick till svar att "alliansen inte var intresserad". Märkliga kulturer för i Falkenberg var alliansen intresserad och också i regionen. Är alliansen så BLÅ i Varberg tro?

Inga kommentarer: