< div id=”header ”>< / div>

tisdag 10 juni 2014

S utlovar riktiga jobb och riktig utbildning istället för fas 3 !Studsade på en debattartikel av Magdalena Andersson (S) om fas 3-arbetslösa. S vill sluta gömma undan fas 3-arbetslösa och satsa på RIKTIGA JOBB och RIKTIG UTBILDNING. Det ska investeras i "extratjänster" och som slagträ tas fram renoveringsbehovet i miljonprogram och verksamheter som förbättrar de nationella miljömålen.

Min slutsats är alltså att de som går i fas 3 kan förvänta sig kraftsatsning här om S får leda landet. Tror inte ett dyft på detta. Det krävs kvalitativ arbetskraft för att få till stånd saker och riktiga jobb ska tas ur riktiga budgetar och inte genom valfläskpolitik.

Det finns idag ett visst utbud och en viss efterfrågan. Vissa saker behövs kraftsamling kring riktigt bostadsbyggande främst hyresrätter, kraftansträning kring satsning på spårbunden trafik främst järnväg, omställning av energisystemet och det behövs tryggare jobb  så inte ny arbetslöshet hotar kring hörnet.

Nu är det så att många i fas 3-fasen egentligen har alternativet sjukskrivningar, fortsatt arbetslöshet, eller lågkvalificerade jobb som det är konkurrens om eller förtidspension att välja på. S vill ju samtidigt ha en lite jobbigare morgon för de ungdomar som inte har kompetens genom att ha en färdig utbildning bakom sig. Ibland står den yngre gruppen mot de äldre med erfarenhet men med inaktuell utbildning eller förlegad kunskap.

Andra grupper med svårplacering är invandrare som ännu inte hunnit rota sig i landet, de med olika diagnoser som försvårar arbeten hur som helst, de med missbruksproblematik eller kriminell bakgrund. De vill nog inte gärna Magdalena Andersson prata om men utlovas riktiga jobb och riktig utbildning gäller det även dem och hur ser villkoren ut då?

Vad är då mitt "recept"? Jo de 5,5 miljarder som slösats bort i fas 3 eller dylikt gör en plattform för basinkomst/medborgarlön. Pengarna finns ju. Satsa på en ordentlig bastrygghet och inte det joxande som finns idag där endast anordnare tjänar på offren. Låt offren få pengarna. De konsumerar som alla andra och betalar skatt via moms och håller andra igång mestadels lokalt.

Låt en viss del bindas vid att vara "studiemedel" vid utbildningar för de som vill och arbete ska inte vara "extratjänster" utan riktiga jobb till vanlig lön som förhandlats mellan fack och arbetsgivare. Inget krims krams av en röstfiskare på den högre nivån.

Inga kommentarer: