< div id=”header ”>< / div>

fredag 10 augusti 2012

Reformera, privatisera men ge de arbetssökande rättigheter tillbaka!

Att S vill reformera Arbetsförmedlingen är inte så konstigt. Dels finns två hot redan: Privatisering av delar av den eller att AF lämnar över till "soptippar" typ kommunala arbetsmarknadsenheter för dem som inte passar in i arbetsmarknaden.

AF har jag uppfattat var tidigare en rekryteringsskola för S-politiker. Om sanningen ska fram faktiskt en bra sådan med lokal coachning och med lokalkännedom.med täta kontakter mellan AF och den arbetssökande. Sen jag själv blev utsparkad med socialbidrag har jag aldrig fått någon hjälp av Arbetsförmedlingen så för mig får de privatisera hela skiten.

Att "dumpa# till kommunala arbetsmarknadsenheter har jag också varit med om och det är värre än något annat. Det är som att börja om som en 17-åring men aldrig komma vidare med någonting bara "förvaring". Nu förstår jag att det inte är MIG S avser med sina idéer utan de grupper de redan tidigare favoriserat i prioriteringslistan: Invandrare, kvinnor och ungdomar.

Med tanke på "kulturen" i S-partiets sidoorganisation SSU bör man vara försiktig att ge S monopol på AF som förr. Facket var också bra när man hade med dem att göra men har man inte det kan det kvitta. Vi är många som tycker det förhatliga fas 3 är skit men även om S har gammal trovärdighet och även ny sådan får vi inte låta pamporganisationerna inom fackföreningsrörelsen dominera heller. NIvåer för ersättningar bör höjas och avgifter mer likställas men alla arbetssökande bör obligatoriskt finnas med i ett försäkringssystem.

Låt inte socialbyråer och arbetsmarknadsenheter bli en "omlastningsstation" för dissidenter och obekväma utan ge alla samma chans och ett lika värde med rätt coachning. Bort med statarsamhället för de som håller på att slås ut.

Inga kommentarer: