< div id=”header ”>< / div>

måndag 27 augusti 2012

Datorsamhället styr oss helt idag!

Har robotsamhället med olika datarutiner tagit över i samhället? Skolan som börjar nu innehåller pedagogiska elektroniska hjälpmedel mer än någonsin men ändå inte tillräckligt. Det är via nätet den mesta kunskapen inhämtas inte via läroböcker som känns stela och dessutom styrda eller icke tillräckligt uppdaterade.

Samhäller består av robotar, datarutiner och där är de flesta människor något som kan rationaliseras bort en komponent som är utbytbar och kan uppdateras. Det finns de som anser sig inte vilja eller behöva sitta vid datorn eller ha användning för den men kommer snart att bli lika konstiga som de som handmjölkade när maskinmjölkningen kom.

För att få jobb krävs det att man har adekvat gymnasiekompetens och rätt inriktning sägs det. Jag vill påstå att vad man än utbildar sig till helt är vi i händerna på dataindustrin idag. Inget fungerar rktigt om det inte passerat något som har med ettor och nollor att göra.

Inga kommentarer: