< div id=”header ”>< / div>

torsdag 5 juli 2012

V satsar hårt på splittringen inom rödgrönt att vara mest mot vinster i välfärden!

Vänsterpartiet utmärker sig för att vara det parti som är mest emot vinster i välfärden. De ska återinvesteras i verksamheten. S däremot vill inte ha ett uttryckligt förbud utan vill att vinster ska återinvesteras i kvalitét .

SSU, S-studenter och LO stödjer V och inte som det "vanliga" S  när det gäller synen på vinster och stora privata aktörers förfogande över dem. MP intar någon slags position att stödja S men har en stor del i partiet som står närmare V bl.a. fd språkrör som Schlaug och Gahrton!

Med tanke på att de rödgröna partierna nu intar en friare hållning till varandra skärper framför allt V tonen mot sina tidigare partners. Inte minst finns i partiet dokumentära förhållanden där det är skillnad på allianstyre och vänsterstyre som vänstern vill dra nytta av.

Om jag ska utgå från min egen region och kommun som inte gör det ser jag ingen återgång till hur det var förr. Istället bör det accepteras att det finns olika aktörer men skärpa kvalitétskraven och då gäller det både kommunala och privata utförare. Alla partier pratar nu om valfriheten inom välfärden och ser fram mot att V förtydligar hur man ser på detta.

Idag väljer olika medborgare vem man vill anlita och är man inte nöjd väljer man något annat. Dessvärre är mitt val till både vårdcentral och pensionssystem lika med noll då jag inte valt än. Detsamma gäller utförare i det arbetsmarknadsprogram jag deltagit i. Annars är jag positiv till friskolor om det finns ett tillräckligt utbud som kompletterar det som redan finns bara det inte blir en skitskola av det.

Inga kommentarer: