< div id=”header ”>< / div>

onsdag 16 maj 2012

Gratis bussar inget för majoriteten i Varbergs kommunfullmäktige!

Gratis buss för pensionärer i Varberg tyckte SPI senast i en motion till kommunfullmäktige i Varberg. Så är det bl.a. i Göteborg och på andra ställen. Det är klart att avstår man något annat åtagande går det väl ihop i sin prioirteringslista och också att ha en sammanhållen budget vid genomförandet. Det hade inte de partier som nu var för att bifalla motionen i höstas när budgeterna antogs för 2012. Jag hade gått emot MP (där gruppledaren avstod) och avslagit motionen då jag finner att "pensionärer" är en grupp som ska särbehandlas vid kollektivresor.Desutom ligger kollektivtrafiken nu på en övergripande länsnivå där MP sitter ihop med alliansen och styr..

Jag som läktarpolitiker kunde inte göra något åt vare sig yrkande eller röstandet när motionen behandlades i kf. Men ett av de yrkanden jag då hade funderat på är att ta fram ett system för att utreda kostnaderna och resandet för seniorer. Något kommunens tjänstemän inte lagt ner någon större möda på i besvarandet av motionen från kommunstyrelsen.

Annars kunde man funderat på att införa seniorkort och därmed få statistik:
Varje gång ett seniorkort stämplas på någon av bussarna debiterar Skånetrafiken kommunen. De räknar på att sammanlagt 300 000 resor kommer göras i Landskrona om ett gratis Seniorkort införs. Att debitera per resa blir klart billigare än att dela ut månadskort eftersom ett sådant gäller i minst tre zoner inom kommunen. De flesta pensionärer åker enligt Skånetrafikens beräkningar i drygt en zon, och därför blir kostnaden mycket mindre per resa. Enligt kostnadskalkylen finns det sammanlagt 8402 pensionärer i Landskrona. Av dem är 5756 över 70 år och därmed berättigade till ett kort enligt uträkningen. Om man skulle fakturera kommunen för över 5700 månadskort till alla pensionärer som är berättigade till fria resor, i stället för att debitera per resa, skulle den totala kostnaden uppgå till ungefär 40 miljoner.

Källa: Skånetrafiken
Tycker också som i Skåne att ett samarbete ska träffas över flera kommuner om det ska bli någorlunda hanterligt och attraktivt. Det fanns inget sånt från bypolitikerna i Varberg i kf 15/5 som annars bildade ett kommunförbund med Falkenberg om räddningstjänsten och tidigare finns ett gemensamt vatten- och avfallsbolag VIVAB mellan dessa kommuner. Lokaldraken HN har vi också gemensamt men sen verkar det stopp åtminstone för politikerna i kf att något rikta blickarna till sin södra granne hur de har det organiserat.

Nu arbetar Hallandstrafiken med olika moderna lösningar för att öka resandet och göra det attraktivt men glöm inte att CYKELN också är ett utmärkt transportmedel, även för trötta och slöa pensionärer.

Inga kommentarer: