< div id=”header ”>< / div>

tisdag 8 maj 2012

Arbete, fas 3 och oförsäkrad är arbetsmarknadens A, B och C.

A-kassan billigare och antalet fas-deltagare ökar redovisar Arbetsförmedlingen i en prognos till regeringen:
"Antalet deltagare i fas 3 kommer att öka med nästan 8 000 till 37 900 på hösten 2014. Den siffran redovisar Arbetsförmedlingen i en prognos till regeringen. A-kassan blir två miljarder billigare än väntat i år för staten. Orsaken är att allt färre får a-kassa.
2 165 deltagare i fas 3 får ingen ersättning alls. Siffran är från mars i år. På två år har antalet fas 3-deltagare utan ersättning mer än fördubblats.
Arbetsförmedlingen räknar med att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin kommer att öka med drygt 4 000 till 99 000 i år. Fas 3 väntas öka med knappt 2 000 deltagare. 2016 beräknas nästan hälften av alla inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin delta i fas 3."

Gunvor G Ericsson (MP) skriver på DN debatt om att "Fler ska kunna ingå i a.kassan".  där det går att läsa att " Moderna villkor krävs. Alliansregeringens försämringar av a-kassan har lämnat 1,5 miljoner människor helt oförsäkrade. Miljöpartiet vill uppdatera beräkningsgrunden för ersättning från a-kassan, från 80 timmar per månad till en inkomst på 7 000 kronor. Villkoren måste anpassas till dagens arbetsliv"

Det kan låta motsägande med fler i a.kassa och fler i fas 3 och är det säkerligen men många av de som tvingas in i fas 3-systemet har bara försörjningsstöd och tvingas arbeta gratis, andra har ersättningar av olika slag på olika nivåer. Nu är det inte meningen att en a-kassa ska vara en ersättning för att hamna i fas-systemet utan en omställningsförsäkring från ett arbete till ett annat arbete men verkligheten kan se annorlunda ut på grund av i vilken livsituation man befinner sig i nu.

Andra bloggar: Göran Johansson, Martin Moberg, Per Pettersson, Dagens filosofiska tanke

Inga kommentarer: