< div id=”header ”>< / div>

onsdag 25 april 2012

S vill ha "ungdomskontrakt" för ungdomar under 25 år!

S har ett förslag som ska garantera ungdomar under 25 år en studieplats som inte har fullföljt en gymnasieutbildning. Tanken och idén kan verka lovvärd men mycket bygger på att övertyga de som nu redan är skoltrötta att detta är en bra idé.

Om man som jag (överårig) redan går på försörjningsstöd hänger det nog lite på vad man får ut i pengar också och hur själva studieplaceringen är upplagd för att bringa mer entusiasm. En stor fråga är om detta leder till RIKTIGA jobb eller blir en erfarenhet rikare eller en kostnad för skattebetalarna.

Under min studieperiod på KomVux i fyra år tog jag lån som jag fortfarande är betalningskyldig för. Ska dessa ungdomar slippa ta sådana lån och vad blir det av andra grupper på arbetsmarknaden som inte tillhör kategorin "ungdomsarbetslösa"? Blir de utkonkurrerade helt då?

Inga kommentarer: