< div id=”header ”>< / div>

söndag 1 april 2012

Klassröstning och att finnas på nätet!

Det här med klassröstning är intressant. valforskarens Henrik E Oscarssons blogg om klassröstning 2010 och förvånansvärt stor skillnad är det mellan s.k. insiders (arbetslösa) och outsiders (förvärvsarbetande).

"De nya viktiga skiljelinjerna i Sverige handlar om graden av social integration; det kanske viktigaste måttet på social integration är ställning på arbetsmarknaden: huruvida en väljare står inne i värmen på arbetsmarknaden eller står utanför. När arbetslösheten vuxit sig starkare blir det också tydligare skillnader i partival mellan outsiders (arbetslösa) och insiders (förvärvsarbetande). I 2010 års val var det stora skillnader i röstning mellan dessa båda grupper. Två av tre arbetslösa röstade på de rödgröna partierna. Motsvarande röstandel för Allianspartierna var blott 19 procent!"
Ur den defintionen är frågan om det finns ett självständigt grönt alternativ? Finns det ett annat alternativ för gröna väljare som väljer MP att det blir annat än en RÖD statsminister som politiskt är lika BLÅ som sin föregångare? Vänsterpartiet är TYDLIGT att de väljer den som är rödast men kan lika gärna få en blågrå (nyliberal) politik rent praktiskt. Miljöpartiet har genom att glidit in i vänsterfållan decimerat kraften i grön politik till ett ingemansland. S kommer antagligen att uppträda mer självständigt in i mitten nästa val liksom både Vänsterpartiet och Miljöpartiet blir mer RÖDA resp GRÖNA iaf utåt sett!. I slutändan kan det sluta med att alliansen lägger ner sina röster för att SLIPPA en rödgrön-regering och att istället släppa fram en S-statsminister medan V,MP och SD röstar emot vid en ev. fördelaktig valsituation för det stora partiet..

Miljöpartiet håller för övrigt på att försöka utveckla sig på nätet något som hitills har varit ganska katastrofalt. I min region (Halland) och kommun (Varberg) finns mycket litet intresse av aktiva miljöpartister att använda nätet som forum undantag tråkiga mail och medskickade pdf-filer. Det verkar som aktiva är rädda för säväl rapportering, kommunikation och ve och fasa konfrontation om man inte får sitta face-to-face med likasinnade i samma rum och ventilera sina frågor. Att vara rädd för väljarna måste vara ett oerhört problem för aktiva förtroendevalda. Lättare då med mun -mot.mun-metoden som tar tid!

Vad gäller nätet är det mest på slutet i en valrörelse detta blir intressant. Opinionsmätningar och utfrågningar mejslar ut alternativen i god tid innan och PROPAGANDAN blir mest fernissa och fasader för att höja valtemperaturer. Förmodligen kan det bli uppstickare typ Piratpartiet som kan göra nästa val intressant. En sak är de bra på. De kan nätet och hur det fungerar det andra tränar på nu.

Inga kommentarer: