< div id=”header ”>< / div>

lördag 17 mars 2012

Sänk arbetsgivaravgifterna för högpuckelgrupper bland arbetslösa!


Sänkta ungdomslöner? På något sätt måste det regleras efter hur arbetsmarknaden ser ut och jag anser att arbetsgivaravgifter för ungdomar under 25 kan slopas. Inte minst är det väl där största gruppen studerande finns också. Vidare vill jag nog ha ett fokus på gruppen 55+ där jag också anser att arbetsgivaravgifterna kunde slopas. Det blir visserligen orättvisa inom brancher där det går bra men något måste ändå göras. Jag tillhör inte LO och är inte fackligt ansluten så jag kan tycka vad jag vill i mitt utanförskap med socialbidrag sen år 2000.

Jag fick mitt orangea kuvert med något jag sparade in i pension under åren 1973-1987 och som jag ännu inte tagoit ut. Det var då jag hade ett RIKTIGT arbete med lön och arbetsgivaravgifter och sånt. Visserligen från 18 år upp till 32 år och i en i en väldigt aktiv ålder. Sen sade jag upp mig och fick fem veckors karens i a-kassan. Fick ett friår då jag testade det mesta sjukhuspraktik (Varbergs sjukhus), fritidsgård, hemtjänsten med mera.

Efter det fyra år på KOM VUX där efter börden kom i en räkning på 8000:- häromdagen som ska betalas in innan den siste i månaden. Problemet är att jag saknar inkomst. Men det är nog bra att sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar där är puckeln som störst och de är i mest behov av arbete. Det är tydligen inte jag PLUS 55.Har bara gått på försörjningsstöd de sista 12 åren och har en bra bit fram till pension. Tjo ho!

1 kommentar:

Anonym sa...

OM man skall sänka arbetsgivaravgiften så borde det gå till löntagaren inte till företaget läs detta och försök argumentara mot fakta: I debatten för högerns företrädare fram, speciellt moderaterna, att de vill minska arbetsgivaravgiften.De får den att låta som en pålaga som tynger företagandet i detta land så till den milda grad att de inte är konkurrenskraftiga och inga, eller mycket lite, företag startas.Men vad är då arbetsgivaravgiften?Denna avgift är egentligen de anställdas pengar. De har avstått en del av löneutrymmet för att betala till allmännas bästa. En solidarisk finansiering av vår offentliga sektor där vi hjälps åt. Nivån är ca 32,8 procent av hela lönen. Ska arbetsgivaravgiften sänkas bör den rimligen tillfalla de anställda som därmed får högre lön.Arbetsgivaravgiften finansierar en hel del. Det är:Sjukförsäkring

Efterlevandepension

Ålderspension

Föräldraförsäkring

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsmarknad, till exempel a-kassa.

Allmän löneavgiftDet som står här ovanför förs inte fram i debatten av högern. Ganska naturligt med tanke på att om dessa försäkringar får in mindre pengar måste försämringar av dem ske, alternativt att pengar tas från andra håll för att finansiera dem.Om avgiften sänks innebär det rent krasst att mindre pengar går till ålderspensionen som exempel. Hur roligt är det att se att de äldre får en sämre pension?Det som går att argumentera är att ju fler som jobbar, desto mer pengar kommer in och det är helt rätt. Men då handlar det om meningsfull sysselsättning med en lön som det går att leva på.Arbetsgivaravgiften används till att medfinansiera vår gemensamma sociala välfärd.Jag vill se moderaterna från och med nu tala om vad arbetsgivaravgiften egentligen används till och inte mörka genom att påskina att det är en "straffskatt" på våra företag i landet. För det är helt fel.