< div id=”header ”>< / div>

söndag 13 november 2011

Så finns det botten, så finns det tak å så finns det drev!

Läser Peter Anderssons analys om att det finns en botten för väljartapp! Som missnöjesparti får nog räkna med SD som man gärna bildar gemensam opposition med när det passar men som man vill påskina är alliansens stödparti. Då förstår jag att S gärna räknar in både V och MP i sitt regeringsunderlag men störst är priset vad MP ändå kan uppbära i väljartak. Det är lättare att vara ett följsamt parti till vänster och dela broderligt väljarflöden.Det är en annan sak att kriga om s.k.mittenväljare med partierna där. En tredje sak att stärka den ideologiska övertygelsen.

MP har haft "röstmaximering" som mål utan att särskilt tänka sig för vart man ska ta sina röster.Ungdomsrösterna och i synnerhet unga kvinnor har man ändå men de är de som flyktigast att lätt byta uppfattning och har ingen partitrogenhet att falla tillbaka på. . MP är inne i programarbete och rådslag samt har förtroendevalda ute på fältet då budgetar ska tråcklas ihop.Det landskapet är ganska brokigt nu beroende i vilken kommun och region man befinner sig och något enhetligt finns inte i den analysen. Det är som sagt långt till nästa valrörelse men precis som Peter Andersson är nog botten nådd denna gången för S till nästa groda hoppar ut.Nu vet alla att det lätt kan uppstå drev.

Inga kommentarer: