< div id=”header ”>< / div>

tisdag 3 maj 2011

Miljöpartiets vårbudgetmotion

Miljöpartiets vårbudgetmotion presenterad av Mikaela Valtersson här på SVT Forum. Den finns också på Miljöpartiets hemsida här


Satsningar på småföretagare genom slopade sjuklönekostnaderna är en av de nyheter som presenteras i Miljöpartiets vårbudgetmotion. Miljöpartiet vill i sin budget fortsätta satsa på den gröna omställningen av samhället vilket kommer leda till fler gröna jobb. Jobben växer fram i tjänstesektorn och miljöteknikföretag, men också inom den traditionella industrin genom investeringar i
  • forskning och utveckling,
  • infrastruktur,
  • förnybar energi och
  • hållbara och energieffektiva bostäder.
Miljöpartiet föreslår också ett moratorium mot fortsatta utförsäkringar.
- Miljöpartiet tror att ett modernt, enkelt och överskådligt trygghetssystem som omfattar fler är en styrka för ett land som vill utvecklas. Regeringens sjukförsäkringsreform har havererat. Tiotusentals människor som är sjuka har kastats ut ur sjukförsäkringen. Detta är oacceptabelt. Vi kräver omgående ett moratorium mot fortsatta utförsäkringar. En individuell bedömning av arbetsförmågan måste ersätta dagens fasta tidsgränser, säger Mikaela Valtersson, ekonomiskpolitisk- talesperson för Miljöpartiet.
I budgeten finns dessutom satsning på tågtrafiken, klimatinvesteringar i kommunerna och en klimatanpassning av ROT-avdraget.

Inga kommentarer: