< div id=”header ”>< / div>

onsdag 4 maj 2011

Mer i plånboken eller mer för pengarna?

Byte av partiledare inom S gör att de röda riskerar en återgång till för dem igenkännbar politik men med en storlek mindre. Det där lyftet kom aldrig även om stabiliteten infann sig med nytt folk på olika poster. Det ur opinionssynpunkt stabila V får en chans att återgå till som vänstern ropade förr. Men klyftorna vart de röda partierna tar vägen ökar och Miljöpartiet utmanar genom att inta en mer friare roll. Att sen säga att MP går i takt med alliansen kanske är att dra för stora växlar.Precis som Amanda Lind i Härnösand.finns en mättnad att det är ytterligare ett jobbskatteavdrag som ska lösa dynamiken och problemen. Detta samtidigt som jobben tillkommer ändå men där problemet är matchningen med rätt folk där jobben finns och människor på annan plats där annan stimulans måste till utbildningar och hålla igång ett lokalsamhälle.

Dels kommer det gny varje år från pensionärsorganisationerna om några som ska kompenseras fullt ut  för sin "innestående lön" dels finns det grupper som står utanför som aldrig fått del av detta jobbskatteavdrag som blivit en skiljedelare i synen på vad är vänster och vad är höger. Miljöpartiet som mer är inne på att se över vad som kan och bör stimuleras i tjänstesektorn en växande hållbar sektor.. Det är här de nya jobben skapas inte för att de som redan har jobb ska ha mer i plånboken. Det behövs förvisso jobb inom byggbranschen för att bygga nya bostäder och ställa om men också för bättre kvalitet inom skola, vård och omsorg.

Precis som S vill utmana M med en egen politik vill MP utmana i den "gröna mitten" genom en öppen attityd. Det är inte valår på länge och att låta SD avgöra mellan rödgrönt och alliansen gör att det partiet befinner sig i en ständigt avgörande vågmästarroll. Jag är förvånad att man låtit SD hålla hof mellan två stela block och att situationen verkat vara så fastlåst i blockpolitiken. Förhoppningsvis öppnar röd-röd-grönt det utrymmet genom att skilja ut sig och ge myror i huvudet på vem alliansen helst vill samköra med. Valfriheten bjuder oppositionen på medan alliansen är låsta i sitt jobbskatteavdrag.

Inga kommentarer: