< div id=”header ”>< / div>

lördag 9 april 2011

Var finns kärnkraftsmotståndet i en kärnkraftskommun?

Läser en artikel i HN om Ringhals historia under 35 år i motvind. Idag är det vindkraften som har motvind i kommunen. Samtidigt reagerar företrädare för basindustrin i DN i en artikel på miljöpartiets krav att avveckla. kärnkraft och satsa på vindkraft bland annat. Kunskapen lär inte vara överväldigande bland svenska folket om förhållandet mellan vindkraft och kärnkraft men jag känner nog bara till vindkraftsmotståndare i Varbergs kommun och de som vill gå i ledet för det är Miljöpartiets egen lokalavdelning här. God Natt Miljöpartiet.!

facebook, Mitt-i-Steget,, mp.se Aftonbladet

Inga kommentarer: