< div id=”header ”>< / div>

söndag 10 april 2011

Tomten är far till alla barnen men viktigt med föräldraansvar!

Att ta ansvar som förälder är VIKTIGT. Anders Wallner skriver ett viktigt inlägg i Klart jag ska vara hemma och glöm inte läsa de 18 skäl att ett barn behöver dig. Under 90-talet brottades jag med problemet att det inte inte var ett politiskt problem det var ett socialt och juridiskt problem. För "barnets bästa" får det inte bli ett ekonomiskt problem då samhället är skyddsnätet om inte föräldrarna räcker till.

Men att det finns frånvarande föräldrar är det viktigt med närvarande föräldrar, stödjande föräldrar och att de ges stöd och inte motarbetas. Jag hatar begreppet vårdnadshavare och där barnet är skriven. Minns själv den tvist vi hade då mamman född katolik ville att barnet skulle döpas. Jag född, döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan hade gått ur innan jag var myndig med medgivande av mina föräldrar. Prästen i hennes församling som medlare tillhörande Svenska Kyrkan och röstande på samma parti som jag själv tillhörde.

Samtalet utmynnade i att jag ville att barnet skulle döpas i MIN församling om jag skulle godkänna det att barnet skulle döpas. Det tyckte inte prästen som han ville skulle döpas i den församling mamman bodde i då hon var "ensam vårdnadshavare" enligt pappren. Mamman till barnet kom i ett dilemma då ingen av föräldrarna tllhörde församlingens kyrka. Det slutade med att hon konverterade från katolska kyrkan till Svenska kyrkan och barnet kunde döpas i den församling prästen och mamman tilhörde.

Till saken ska läggas att mamman flyttade ihop med en man i mitt bostadsområde i min stad efter sex år och såväl mamman och barnet tillhörde då min gamla församling och jag hade umgängesrätt och farmor fick ställa upp som ständig barnvakt. Nu efter tjugo år har katolska kyrkan köpt den stadsdelskyrka som finns i mitt uppväxtområde, mamman bor kvar ensam i det området, pojken har flyttat till annan ort och jag bor mitt i centrum nära den kyrka jag döptes och konfirmerades i som jag lämnade som tonåring. Granne i huset jämte mig bor prästen som konfirmerade min bror som bor i Göteborg där vår pojk är döpt.

Inga kommentarer: