< div id=”header ”>< / div>

fredag 15 april 2011

Miljöpartiets utspel om kärnkraftsavstängning inte helt oproblematisk!

Läser i DN Alliansens svar på den artikel Lise Nordin och Maria Wetterstrand hade om att så här kan vi avveckla två kärnkraftsreaktorer under mandatperioden byggda på ett elöverskott. Miljöpartiet bygger på beräkningar som görs av Energimyndigheten

Det är inte oproblematiskt att stänga av två reaktorer för gott OM det är som alliansens företrädare skriver samtidigt som Miljöpartiet inte har förankrat sin politik hos Socialdemokraterna då frågan om ev. avstängning inte var med i någon rödgrön uppgörelse innan valet mer än en slags linje 2-variant och den hållbarheten gick ut redan vid årsskiftet då kärnkraften enligt den valsedeln skulle varit avvecklad.

 "När elpriserna skjuter i höjden så snart en eller par reaktorer ställs av under veckor vad kommer då inte att hända om MP får komma igång med att i stället stänga dem för gott? Priserna skjuter upp och bjuder in än mer kolkraft och säkert också gas från Ryssland. MP säger det inte högt men det är deras verkliga alternativ till kärnkraften"
vidare
"Miljöpartiet påstår att kärnkraften hindrar utbyggnaden av förnybar energi. Sanningen är att Alliansens energiöverenskommelse dels sätter mycket ambitiösa mål för utbyggnaden av förnybart och att utbyggnaden sker i snabb takt. Vindkraftens kapacitet har flerdubblats inom loppet av några få år. Ingen svensk regering har satsat tillnärmelsevis lika mycket som den sittande på forskning och utveckling inom energiområdet. Sverige har en större andel förnybar energi än något annat EU-land och ligger i topp vad gäller koldioxidfri elproduktion i EU. Inom Europa överträffas vi endast av Norge vars vattenkraft svarar för nästan all elproduktion i landet.
Trots att vindkraften byggs ut i rekordfart finns det inga möjligheter att den kan ersätta kärnkraften som normalt producerar närmare hälften av den el vi i dag förbrukar i vårt land. Nedläggningen av Barsebäck I och II,1999 och 2005, ledde till effektbrist i söder och ökad import av smutsig kolkraft. Höjda elpriser blev en annan effekt.":

Inga kommentarer: