< div id=”header ”>< / div>

tisdag 29 mars 2011

MP valberedningen har föreslagit språkrör och partisekreterare!

Konstaterar här att riksvalberedningen föreslagit Gustav Fridolin och Åsa Romson till språkrörspar och båda är nyinvalda i riksdagen så amatörerna i partiet glädjer sig nog extra mycket. Till skillnad från S-partiet är det inte lång och trogen tjänst som ska främjas utan nu ska det verkligen nystartas. Anders Wallner kompletterar bilden som förslag till partisekreterare.

Inget sägs om valberedningen var enig eller hur förslagen tagits fram. Jag själv satt i en mycket oenig valberedning inför valet i Halland när vi skulle ta fram olika namn och tror inte detta varit lätt möjligen med undantag av Gustav Fridolin. I vår valberedning i Halland kom vi fram till ett förslag som präglades av enighet till sist genom att jag var ordförande på vårt sista möte i den valberedningen. Då ingen mer än vi själva hade insyn i vårt interna arbete där vi haft en rådgivande medlemsomröstning dock inte perfekt som underlag slutade nomineringsstämman med omstuvning som vare sig stämde med rådgivande medlemsomröstningen eller valberedningens förslag.Jag antar att sista ordet inte är sagt ännu angående riksvalberedningens förslag.

1 kommentar:

Kerstin Dreborg sa...

Både Åsa och Gustav har varit aktiva i MP sedan 90-talet, så de är verkligen inga dunungar. Heja rotationsprincipen, säger jag!