< div id=”header ”>< / div>

onsdag 16 februari 2011

Miljöpartiet valutvärdering och samlade språkrör

Sveriges snabbast växande parti har gjort en valutvärdering och nu finns språkrörsutfrågning del 1 och språkrörsutfrågning del 2 på nätet.. Som konkurrent till riksavdelningen startade jag också facebook-sidan gröna kandidater i valet där jag nu lagt in ovanstående länkinformation.

Jag är inte anställd av miljöpartiet och är inte heller uppdragsbaserad. Betraktar mig som vanlig medlem och fristående grön bloggare. Har idag endast ett ersättaruppdrag i kf-gruppen i Varberg för miljöpartiet att bevaka.

Jag tillhör således majoriten av medlemmarna då alla inte har uppdrag men är inte representativ för alla då jag tillhör de mest frekventa mp-bloggarna. Facebook, twitter och bloggar är min livsluft och möten något som kommer då och då men som jag minskat ´ner på. Här tillhör jag också majoriteten men som "majoritetspolitiker" och att ha suttit en gång tre mandatperioder i kommunfullmäktige tillhör jag minoriteten i miljöpartiet.

Det finns som sagt utrymme för väldigt många olika människor inom miljöpartiet och en valutvärdering ska naturligtvis tolkas med de utgångskrav partiet har haft. Jag hade önskat ett friare miljöparti före valet och ett parti med fler som använder sociala medier. Men det är jag som tycker och det kan jag skriva fritt här utan partistyrning uppifrån.

Inga kommentarer: