< div id=”header ”>< / div>

lördag 19 februari 2011

Jag vill ha ett GRÖNT parti inte bara ett MILJÖPARTI!

Miljöpartiet låter som namnet ett "enfrågeparti". Det startades med rötter i alternativrörelser-miljö-antikärnkrafts- och fredsgrupper samt lokala partier. Det var diskussion om det också skulle vara ett framtidsparti. Lägger vi därtill kvinno- och hbt- och andra "nyrörelser" får vi en bredare anknytning som tillkommit. Låt vara att Fi slagit in på eget spår men  miljöpartiet har betonat jämställdheten inte att ett kön ska vara överrepresenterat och lägger vi därtill problematiken med stjärnfamiljer och lägger till hbt är det en del som har hänt på 30 år sedan miljöpartiet bildades. Nymodern rörelse är inte minst piratpartiet som anslöt sig till den gröna gruppen efter EU-valet och där det bör finnas att IT-sekorns potential uppmärksammas då partiet inte har samma bas som MP på den nationella nivån. IT och datafrågor har varit en smal sektor för MP utom de senaste årens uppsving hos partiets aktiva på nätet.

Låt vara att att miljöpartiet varit svagt internationellt med betoning på ett EU-motstånd fångat missnöjesröster och nu ligger på en kritisk mellanlinje har den gröna omvärlden seglat upp med framgångar att vi gärna vill synas ihop. The Green New Deal blev ett begrepp i EU-valrörelsen och det har väl inte slagit igenom nationellt på samma sätt.Miljöpartiet har genom att attrahera många nya medlemmar ställts inför ett vägval i kommande kongress. Då tänker jag inte ge mig in på språkrörskandidaterna diskussion pågår. Jag tänker nämligen på vilken politik miljöpartiet ska anamma efter rödgrönt.

Jag ser dessa områden som centrala för att fortsatt stödja miljöpartiet i annat fall lämna det. 1)  Basinkomst jag är inte klar över om miljöpartiet ska stå för en egen linje eller fortsätta harva i utskotten med att kompromissa hit och dit och glömma att det finns ett utanförskap som inte har det ena eller det andra och allting bygger på en arbetslinje där bidrag anses fult och de som står utanför betraktas som ett b-lag. då menar jag inte utan arbete utan en inkomst som räcker för att själv avgöra hur tiden av dygnet- veckan- årstiden ska disponeras.Ja livet helt enkelt inte enbart byggt på lönearbetet som det styrande. 2) Vidare vill jag ha ett mångkulturellt samhälle i den nära vardagen och i stort. Inte den uppdelning där alla skyller på alla utan där vi oberoende vad vi är, kommer ifrån och verkar kan fungera ihop och tillsammans. 3)  Betoning på biologisk mångfald där jag ser att trots Rio-konferens1992 och trots nationella kvalitétsmål sedan tio år tillbaka har det gått bakåt och inte lite heller. Tillkommer klimateffekten och en misslyckad avveckling av kärnkraften.

Således anser jag att enfrågepartiet miljöpartiet måste bli GRÖNT. Det räcker inte med grönt på affischerna det måste också synas när partiet prioriterar frågor. Jag ställer dels mina egna överlevnadsvillkor som människa i vardagen också ultimativa krav om jag ska medverka i ett parti som inte drar samma håll som jag. Jag kunde lägga till ett demokratimål också med folkrätten som grund att det inte längre ska schakras med stater som åsidosätter dessa. Då ska vi aktivt stödja de människor och rörelser som vill upprätthålla detta utan att fråga vare sig FN eller EU om lov först.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nu förstår jag varför MP försvarar Islam och muslimer...deras färg är ju också GRÖN..:)..er agenda liknar ju en religiös "klimatdiktatur" som vill tvinga på medborgarna er "tro" om ni hade haft möjlighet till detta...som tur är finns det även skeptiker som håller er kort!

"Vi körde våra modeller med en förhöjd koldioxidhalt framlänges och baklänges, och jämförde med andra modellkörningar som inte hade det. Ända tills vi fick fram att med koldioxid i luften så skulle sannolikheten bli större för översvämningar och stora skador. Eller i alla fall att luftfuktigheten skulle bli större (man kan ju inte visa allt i en kort artikel). Och sedan skickade vi in det till partitidningen."

http://www.theclimatescam.se/2011/02/19/en-troendes-grubblerier/

Anonym sa...

Min syn på en grön grund:
http://www.facebook.com/topic.php?uid=22280798521&topic=16510
Mvh
Krister