< div id=”header ”>< / div>

måndag 10 januari 2011

Vårdnadsbidrag ett val för ett fåtal!

Att vårdnadsbidragets utveckling är ett bakslag är känt sedan tidigare. Endast 2% av föräldrarna nyttjar detta och dessutom snedrekryterat då flertalet är kvinnor som använder sig av möjligheten. 


Att skapa livspussel kan ses som positivt men frågan är om det nu inte är dags att pröva andra modeller för nuvarande system tycks ha spelat ut sin roll. Det finns säkert partier som är villiga till detta. Jennie Johansson (MP) som samarbetar med Alliansen i Halmstad föreslog  barntid  en gång när vårdnadsbidraget röstades igenom. Kanske dags för en fempartiöverenskommelse med miljöpartiet?

Inga kommentarer: