< div id=”header ”>< / div>

tisdag 11 januari 2011

Höga elpriser har kommit för att stanna!

Höga elpriser har kommit för att stanna. I en artikel i GP idag läs här skriver Stefan Yard professor i företagsekonomi om det här med uppgradering och nybyggnation av ny kärnkraft. Inget av dem tycks bli en hit i Sverige de närmaste tio åren. Under tiden kan vi lugnt räkna med stigande elpriser. Alternativen behöver byggas ut och det kommer att bli nödvändigt med energieffektiviseringar.

Sedan kan man hävda som Jenny Petterson (M) att Miljöpartiets energipolitik hör hemma på tippen men jag vill bestämt hävda att miljöpartiet tvärtom anpassat sig för mycket till "rödgrönt" för att vara ett "grönt" alternativ.

Att Jenny skriver att opinionen inte vill avveckla kärnkraften frångår inte att moderaternas egna väljare med höga rörliga priser drabbas nu när det är som kallast. Kärnkraften fungerar sämst i Europa och underhåll och uppgradering kostar och det ska väl inte de som inte vill använda kärnkraft betala? Som jag tidigare skrivit: Låt kärnkraften dö en naturlig död och de kommer att avveckla sig själva. Problemet är att kärnkraftsavfallet och museireaktorerna står kvar under lång tid till eftervärlden..

Inga kommentarer: