< div id=”header ”>< / div>

tisdag 1 februari 2011

Ekonomiskt tillväxt är inte automatiskt jobbtillväxt!

I TCO-tidningen framgår det av en rapport från FN-organet ILO att jobben inte kommer tillbaka samtidigt som ekonomin växer. Läs artikeln här. Antalet jobb inom industrin minskar globalt

.ILO:s chef Juan Somavia 
"påtalar att arbetets kvalitét uppmärksammas för det gynnar samhällets kvalitét". samt "att sysselsättningstalen bör ges mer centralplats hur väl en ekonomi fungerar".

Förutom att Sverige har en hög andel fyrtio-talister som går och har gått i pension och en hög ekonomisk tillväxt kan vi konstatera att ungdomsarbetslösheten för ungdomar ligger på 22 % för dem mellan 15-24 år vilket motsvarar133.000 personer i riket.

Jag förmodar att en hel del av dem har en otillräckligt akassa och sjukförsäkring och inte heller får särskilt mycket av föräldraförsäkringen heller om de blir föräldrar.Ungdomarna är vårt bästa humankapital och nog borde ett samhälle som Sverige ge mer löften till dem än till någon annan grupp. Det är de som ska forma framtiden.

Inga kommentarer: