< div id=”header ”>< / div>

torsdag 16 december 2010

Välkommet att halverad tjänstemoms snabbutreds...

Ett förslag som miljöpartiet drev i de rödgröna förhandlingar var att halvera tjänstemomsen. Nu hann alliansen före minst sagt och dessutom "vann valet" om man kan skriva så. Det är därför bra att  Anders Borg kommit till skott och vill snabbutreda halverad tjänstemoms. Hur många jobb det ger och vad det kostar blir därmed bättre klarlagt. Men ett första förslag enligt utredaren vara klart 15 mars nästa år. 


I vilket fall som helst är det bra att tjänstesektorns betydelse nu får sin chans att bli utrett. Jag ser det mer som att erkänna det som görs i tjänstesektorn till en rimligare kostnad samtidigt som rimliga krav kan ställas och öka valfriheten än att öka antalet jobb. Det finns något som heter konkurrens som brukar se till att det försvinner jobb också samtidigt kan man planera att inte äta ute och klippa sig på annat sätt men finns det samstämmighet i riksdagen är det bra om det förverkligas under valperioden.

Inga kommentarer: