< div id=”header ”>< / div>

onsdag 15 december 2010

Rapport från kommunfullmäktige

Var på kommunfullmäktige ikväll i Varberg. Som förste ersättare på läktaren ställde jag en fråga på om hur man tänker underlätta för cyklister på Västra Vallgatan. Varbergs mest trafikerade gata. Jag fick svar av den avgående ordföranden i gatunämnden alla möjliga lösningar som har med biltrafiken och gångfartsområde men inget direkt om att anlägga en sammanhängande gång- och cykelbana. Det är tungt att vara frågvis på läktaren men jag hoppas den blivande gatunämnden nu sammanslagen med hamnstyrelsen tar tag i detta.

Huvudmatchen för miljöpartisterna i salen var att försvara det upprop för godare mat som startades strax efter nyår.. Det var motionen som nu nått kommunfullmäktige och det handlade mer om tillagningskök i diskussionen än om maten som serverades som de flesta tyckte var bra. I synnerhet folkpartisten som redan har tillagningskök på sin skola. Kommunen har åtta storkök och frågan ska nu prövas om det ska starta ytterligare något. Allt annat finns redan i verksamheten eller ska utredas. Jag tycker Malmös modell om matpolicy vore något för alla kommuner i Sverige.. Det verkar vara taget fram i en positiv anda och det vore bättre att uppropen om vårt egets partis förträfflighet samkördes med alla positiva krafter än partignäll i kommunfullmäktige som inte leder någon vart då det alltid handlar om pengar i slutändan.

Inga kommentarer: