< div id=”header ”>< / div>

måndag 13 december 2010

Låt kommuner och regioner ta täten i grönt tänkande!

Att vänta på Godot kan vi nog betrakta internationella FN-processer som när det gäller halvfiaskot i Cancun. Detta av miljöpartiet och regeringen sett som en halv framgång och på rätt köl. Nu nöjer sig inte alla gröna sig med den halvmesyren utan vill dra igång progressivt grönt tänkande i kommunerna. Malmö där det finns rödgrönt styre för andra mandatperioden har visat vägen som "miljöbäst". Klartecken för Citytunneln i dagarna visar också bättre möjligheter för spårburna kommunikationer och förstärkning av Malmö som en av de grönaste städerna i världen.


Därför hälsas debattartikeln av Bodil Ceballos, Valter Mutt båda riksdagsledamöter för miljöpartiet och Lars-Erik Karlsson ledamot i miljöpartiets internationella kommitté  i GP särskild angelägen. Följande kan citeras ur artikeln nedan.


Kommunerna tar täten
I avsaknad av internationella framsteg blir den lokala nivån desto viktigare. Kommuner världen över finner vägar ut ur fossilberoendet. Växjö blev av EU utsedd som miljöbäst i Europa bland annat för sitt arbete med att ersätta fossil med förnybar energi. Malmö stads satsning på Ekostaden Augustenborg har fått internationell uppmärksamhet. Tyska Freiburg har genom massiva satsningar på passivhus och solcellsprogram visat omvärlden vad som är möjligt när politisk vilja och grön spetsteknologi möts. I Tyskland har andelen förnybart producerad el fyrdubblats under det senaste årtiondet och nu går kommunala energibolag samman i konsortier för att ytterligare driva på denna positiva utveckling och på allvar ta upp kampen mot kärn- och kolkraftskramarna i Eon och Vattenfall.

Inga kommentarer: