< div id=”header ”>< / div>

lördag 6 november 2010

Starke man förebilden i kommunerna hos S?

I slutet på januari skrevs en artikel i Dagens samhälle att rödgröna valplatttformar ratades på region- och kommunivå. Enigheten eftersträvades i görligaste mån hos Alliansen. Med tanke på att SD redan fanns där och andra partier typ Spi och lokala partier inte så konstigt. Men det är ändå i basen det byggs politiken och där har "rödgrönt" mycket att lära.

Kommunerna har inte heller samma traditioner att släppa in mindre partier på högre poster. S har en oerhört dominerande ställning i lokalpolitiken som är på väg att brytas. Centerns ställning som ett kommunernas parti är heller inte lika stark som tidigare. I min kommun Varberg har KD som är minsta parti i kommunfullmäktige tilldelats ordförandeskapet i miljö- och räddningsnämnden. I motsvarighetens namn har inte MP fått viceposten trots att man har dubbelt så många mandat och går i samverkan med S och V. Lättare att gnälla än att ta ansvar?

På många håll finns det fungerande samarbeten med S men i Varberg att bara samarbeta om platser där Starke Man finns i S-blocket genom Jana Nilsson gör att MP kommer att få svårt att hävda sig för att inte tala om V. Det finns nog ändå värre exempel i andra kommuner med Svinarp som förebild. MP valde före valet att inte ha någon gemensam plattform men har ändå gjort upp efter valet om ett närmare samarbete. Det kan bli svårt med i stort sett nykomlingar i alla nämnder. Mycket bredd men ingen topp.

Inga kommentarer: