< div id=”header ”>< / div>

lördag 20 november 2010

Jag ransonerar mitt politiska deltagande!

Hur mycket politiker ska man vara och hur mycket engagemang kräver man? Jag finner att jag kan vara ganska insatt som erfaren räv och som omvärldsanalytiker. Jag var inställd på regionala uppdrag men hamnade på kommunivån som förste ersättare.

Jag är inte direkt beredd att köpa den politik som MP i Varberg för fram. Dels kuppade de mig på stämman då listorna togs till regionen och dels för de fram krav som inte känns genomarbetade. I vissa fall är det vindflöjel över partiets ställningstagande byggd på godtycklighet. Vid förra årets budgetbehandling gick gruppledaren utan att vara uppe i talarstolen. Dels röstade han aktivt för ett förslag som inte var förankrat i partiet. Förslag som diskuterats på förberedande möte togs aldrig upp till behandling som yrkande. Dels gick han  lämnade en tom stol under pågående möte utan att meddela ersättarna och ingen förklaring gavs efteråt.

På tisdag är det nytt kommunfullmäktige. MP har förutom gruppedaren tre helt färska personer som ordinarie. Jag sitter på läktaren som ersättare till samtliga. Det finns förslag som inte linjer i linje med mitt eget engagemang i partiet och jag som person verkar vara något man inte vill ta i. För mig känns det rätt att avakta mer politiskt engagemang när jag sett hur budgetmötet utfaller. Jag kommer att fortsätta blogga, facebooka och twittra men står inte bakom en lokalavdelning som åsidosätter att ha medlemsmöten så att politiken känns förankrad. Samtidigt undviker aktiva att använda hemsidan för öppen information. Jag står bakom fb-grupperna men inte heller där finns någon feed back.Återstår att se hur fortsättningen kommer att gestalta sig.

Inga kommentarer: