< div id=”header ”>< / div>

onsdag 10 november 2010

Housing first prövas i Varberg

Getteröns Behandlingcenter
"Housing first" är nu på gång i Varberg sedan Varbergs kommun först stoppat planerna på ett institutionsboende med ca 20-25 platser i ett litet samhälle Tvååker och nu senast att socialnämnden vill lägga ner Getteröns behandlingcenter som ligger mycket lustigt i ett område för industrimark som gränsar till hamnens utveckling , med en dump åt öster, ett fågelreservat i norr och ett stickspår för järnväg i söder.

När nu kommunen tvärvänder frågar jag mig att det ska tio år att övertyga politiker som suttit i socialnämnden i Varberg ungefär lika länge. Det kan kallas för lång inskolning och nu får jag tacka dem för åtgärderna annars hade de fått "behandling" av mig i kommande kommunfullmäktigen.

se skrivelse från Positiva Tvååker Principförklaring om Housing First

Inga kommentarer: