< div id=”header ”>< / div>

söndag 24 oktober 2010

Obama mot bakslag i mellanårsvalet!

Kongressvalet i USA 2010 kommer att hållas den 2 november 2010 till representanthuset (samtliga platser) och senaten (37 av 100 platser). Samtidigt hålls guvernörs- , delstatsförsamlings- och sheriffval i flera delstater. Obama högt upphaussad i Sverige riskerar bakslag. . USA har inte varit någon höjdare i klimatkampen och värre är direkt destruktiv gällande kärnkraften då det utlovats nya lånegarantier för byggande av kärnkraftverk, det första på 30 år.


Många av väljarna har haft överdrivet hopp och nyhetens behag har lagt sig vilket gör att det blir tufft för Obama. Många frågor kan blockeras och USA:s ekonomi har fortfarande svårigheter efter finanskraschen. Intressantare lär nog vara vad som sker underifrån och det kan säkert påverka nästa presidentval då det fortfarande saknas en rejäl motpol inom republikanerna till Obama.

1 kommentar:

^ tjenathomas sa...

Pierre! Ditt referat kan ge intryck av att besvikelser över Obama främst är uttryck för en bakåtsträvande miljöpolitik. Förvisso finns vitala progressiva krafter i USA, men som slutsats blir det ett önsketänkande. Tea-Party-rörelsen är inte heller amerikansk main-stream, men dessvärre närmare ändå, skulle jag tro.

Sen nämner du ekonomin. Men finanskraschen är snarare en del av symptomen än förklaring till krisen. Mångårigt underfinansierad offentlig konsumtion har satt den (federala) amerikanska staten i ett svårare läge än Sverige hade vid 1990-talets början. Som Grekland, men gissningsvis x50 till omfång. Illa blev än värre med krigen.

Utmaningarna är otacksamt svåra, som ett "mission impossible" i en demokrati som vants vid möjligheter och välstånd.