< div id=”header ”>< / div>

onsdag 13 oktober 2010

Grönt inleder samarbete med rött i Varberg!

I Dagens HN kan vi läsa om att det blir ett rödgrönt samarbete i Varberg mellan S, V och Mp. Under de fyra år som varit i nuvarande mandatperiod har det funnits en teknisk valsamverkan men inte ett spår av samarbete. Inte mycket till diskussioner inför Ks och Kf heller där familjen Edlund bildat grupp.

Vad som är nytt under solen nu är att det skett vissa förändringar i och med miljöpartiets framgång i valet. Förutom förändringar i kf-gruppen har vänsterpartiet tryckts tillbaka bland de rödgröna vilket gör att fler nämndsplatser tillfaller miljöpartiet. Dessvärre har Stefan Edlund förhandlat bort  Barn- och Utbildningsnämnden vilket betyder att den viktiga matfrågan prioriteras bort som partiet gick till val på. Byggandet av tillagningskök och inköp av ekologiska livsmedel har mycket med den nämnden att göra

På pluskontot finns byggnadsnämnden,miljö-ochräddningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt att servicenämndens ordinarie plats behålls som man hade innan. Till detta tillkommer att socianämndsplatsen blir ordinarie.Det är oklart idag oklart hur dessa nämnder ska användas i de politiska arbetet men fler i nämnder ställer också större krav på breddning av det politiska arbetet. .

Jag är lite förvånande att inga försök gjorts till att bredda den majoritet som finns med alliansen. Dessa har idag knapp egen majoritet. Före valet skulle partiet stå utanför blocken men någon riktig diskussion om förutsättningarna för detta har aldrig tagits på något medlemsmöte. Utan informella diskussioner har möjliggjort detta "rödgröna" utan egentlig medlemspåverkan.

Inga kommentarer: