< div id=”header ”>< / div>

lördag 4 september 2010

MP Stockholm och Halmstad visar vägen!


Miljöpartiet kan variera sig ute i landet lokalt. Dock är det så att tillväxten i vår storstad är något som Stockholm har gemensamt med Varberg. Lokalt har vår tvåa på listan Karin Ekeborg skrivit att miljömålen måste hänga med också. Läs HN här., Yvonne Ruwaida i DN här talar om att vi inte bara kan framstå som ett nej-sägarparti utan måste släppa fram sådant som varit emot men ange inriktning som väl valda placeringar och ställa energi- och kvalitétskrav exempelvis när det gäller byggen.

Karin Ekeborg visar på viktiga motsättningar som ev följer med tillväxt men glömmer en sak. När politikerna fattar beslut i vår kommun sneglar de på hur det ser ut vid kommungränsen. Våra variabler jämförs med angränsade kommuner och vi är inte en isolerad ö i tillväxtriket Halland. Således finns det regionala miljömål och angränsade kommuners miljömål att titta på. Samarbete över kommungränsen och synkronisering med regionen kanske vore något. Samverkan med miljöpartier är kanske inte så dumt. Varbergs miljömål

Yvonne Ruwaida har insett att dels måste MP visa den gröna riktningen men också kunna samverka med andra  partier för att få genomslag för politiken.Något MP Varberg totalt misslyckats med. Här har vi ingått en teknisk valsamverkan med S och V men har svårt att hitta gemensamma uppgörelser som ex i Halmstad när det gäller klimat och energi

Annars är MP Stockholms olika prioriterade inriktningar inte så dumma:


MP:S VIKTIGASTE VALLÖFTEN

1 Stockholm ska bli fritt från olja och kol i uppvärmningen 2015.
2 Stockholm ska bli en cykel- och kollektivtrafikstad.
3 Mer grön stad med miljövänligt byggande.
4 Satsning på modersmål, elevhälsa och elevdemokrati.
5 Egna kök som lagar maten på skolor och äldreboenden
.


Bloggar: Karin Ekeborg , Yvonne Ruwaida

Inga kommentarer: