< div id=”header ”>< / div>

fredag 17 september 2010

Hälsokonto och Vårdval!


Vård när man behöver den 


17/9 2010. Den som är i behov av vård tar gärna den enklaste vägen och vänder sig dit man tror att den bästa hjälpen finns, skriver Pierre Ringborg, kandidat på Miljöpartiets landstinglista.
Med erfarenhet att ha suttit med i primärvårdsnämnden på 90-talet kan jag se utvecklingen framåt och vilka behov som ska mötas och vilka möjligheter som finns idag. Utvecklingen har med anknytning till Landstinget Halland gått mot mer patientval men stora hinder finns på vägen. Varberg har i lokaliteter ett sjukhus som gör att många väljer att gå direkt dit och inte använda sin listade vårdcentral med remiss. 
Många skäl finns för detta. Dels ser de allra flesta inte till krånglet att först invänta remiss ej heller till eventuella merkostnader om det gäller att söka vård. Är man i behov av vård tar många enklaste vägen och vänder sig dit man tror att de får bästa hjälpen.
Jag tror att om fler fick möjligheter till ett ”hälsokonto” upptill sitt ”vårdval” skulle mycket vara att tjäna för alla parter. Inte krångligare än att ha sina besked via bankkonto på internetbank, stå i bostadskö och kolla upp information på nätet. Är det krångligt ska hjälp finnas då alla inte är datavana och av betrodda personer då sekretessbelagda uppgifter inte får handhas hur som helst.
Det finns en sjukvårdsupplysning dit alla kan vända sig men mycket kan hanteras på annat sätt och frågan är snarare hur medborgare och patienter tar till sig all information i ett akut läge. En förebyggande vård är att ha koll på sitt ”hälsokonto” likaväl som sitt bankonto och den möjligheten bör ändå finnas.
Jag har följt debatten där sedvanliga politiker ofta fastnar i gammalmodigt tänkande men anser att Landstinget Halland ändå utvecklas progressivt och är i framkant vad gäller utvecklingen med jämförbara delar i Sverige närmast jämförbart med Region Skåne.
Som kandidat på landstingslistan för Miljöpartiet vill jag ändå slå ett slag för en öppnare, enklare och effektiviserad hälso- och sjukvård för patienterna utan att fastna i traditionella politikers trätande. Hälso- och sjukvården är inte till för dem utan för att alla ska ha tillgång till vård när man behöver den.
Pierre Ringborg                                                            


 (publicerad i HN 17/9)

Inga kommentarer: