< div id=”header ”>< / div>

onsdag 5 maj 2010

Den GRÖNA rörelsen växer!

Olika ideologier har olika ursprung men oftast finns det internationella likheter men också skillnader. Det har också Miljöpartiet som jag för min del följt och var med och startade redan genom att gå med i aktionsgruppen före bildandet

"De Gröna" i Västyskland var föregångare innan ett initiativ av Per Gahrton och likasinnade som hade ett stort UPPROP i DN (1980) om att bilda ett framtids- och miljöparti.. Det följdes upp i olika landsdelar bland annat av att Thomas Dellans i Hallands Nyheter som gjorde att det på allvar startade för min del. Lokalt röstade jag på Fria Demokraterna som var ett utbrytarparti från Socialdemokraterna och på riksnivå på Folkpartiet. Det fanns inget GRÖNT parti utan jag fick ta det som var "näst bäst".

Min " ideologiska grund" låg hos Arne Naess och Johan Galtung samt Gunnar Adler-Karlsson och hans böcker. Jag såg De Gröna som en intressant proteströrelse i Tyskland som revolterade mot det stela treparti systemet som inte tog miljöfrågor på allvar och som också på den tiden var delat. Länge var jag en av dem som ville ha in mer "grönt" inte bara i namnet utan också i partiprogrammet. Jag ligger mer för det europeiska gröna EU än det "nationellt" svenska miljöpartiet som jag har ansett lite inskränkt rent internationellt.

Länge har De gröna (tyska) fått bära "huvudansvaret" att det går att bryta det gamla partisystemen och föra fram nya rörelser jämte de gamla ideologierna.. I Frankrike har olika rörelser nu blivit så eniga att de blir jämförbara med sina tyska grannar och nu återstår om det blir ett litet genombrott även i Storbritannien. Där är det valsystemet som spökar och tre jämnstora partier varav två nästan alltid växlat vid makten.Där är det en sensation om två partier bildar koalition..läs mer här om de gröna i på olika platser och The Green Party här.

Inga kommentarer: