< div id=”header ”>< / div>

onsdag 21 april 2010

Hållbart pensionssystem?

Har vi ett hållbart pensionssystem när 80- 0ch 90-talisterna kanske får 65% av det som blir utfallet när de går i pension, medan dagens pensionärer agerar som kravmaskiner då det systemet som finns idag inte fungerar med evig tillväxt. Läs DN här.

I ett samhälle där äldre blir friskare och de unga alltmer mår psykiskt dåligt undrar jag vilken väg det tar. Socialstyrelsen länk här

Dess uppgift är att värna väfärden och de enskildas möjligheter till god hälsa, vård och omsorg. Det finns mycket i övrigt att önska då i huvudsak olika stora uppgörelser skett mellan det dominerande S-partiet och alliansen i dessa frågor.

Inga kommentarer: