< div id=”header ”>< / div>

lördag 24 april 2010

Centern känner sig hotade på landsbygden!

Centern har på senare tid attackerat MP nu senast i mitt "husorgan" HN läs här, Språkrören har svar på tal mot centerns attacker här.

Jag ska låta detta tala för sig själv och samtidigt dra upp tillståndet på min egen ort Varberg. där centern sedan kommunsammanslagningen varit det dominerande partiet fram till "kuppen" 1994 då plötsligt det uppstod en rödgrön majoritet i Varberg där S, MP och V fick ta över makten. Efter detta valet har sedermera moderaterna passerat centern och återtog makten 1998 och försatte nämnda partier i opposition.

Lokalt finner jag att centern till stora delar liknar MP. Det är bara att se hur människor geografiskt är placerade på listorna inför valet i Varberg.

Vi har motståndet mot att bygga på brukbar jordbruksmark gemensamt, satsning på landsortens serviceorter och en god miljötillsyn. Centern har ordförandeposten i miljö- och räddningsnämnden och en ganska säker man som kan sin sak i denna nämnden: Conny Sevehem..

Det skär sig när det gäller förtätningen av staden där centern vill bygga högt och "spara ytor" medan MP vill satsa på energisnålt, brokigt och bygga mer "grönt" med luft och växtlighet. Att bygga på landsbygden har vare sig C och MP något emot. Många är numera inte sysselsatta på ort utan är pendlare till annat annorstädes men boende på bygden. Det finns därför ett gemensamt intresse att göra landsbygden mer levande så att det finns uppleva och göra samt ha service och vård i närområdet.

Själv bor jag miit i centrum och borde inte ta åt mig debatten men var kommer alla ifrån som byggs i kvarteret mitt emot? Nog har jag ett intresse av en levande landsbygd fast jag bor mitt-i-stan nära ett köpcentra med pendlare från bygden som inte använder sin matbutik i större utsträckning och håller den vid liv.

Inga kommentarer: