< div id=”header ”>< / div>

måndag 1 mars 2010

Herrskap och tjänstefolk!

Hushållsnära tjänster har en marknad  och om de rödgröna försöker göra större förändringar i detta som inte är riktade att förbättra service och jobb för den som behöver det skänker de bort valvinsten i ett nafs. Det handlar inte om dold hemservice utan om kvinnor som blir egna företagare eller äldre som vill aktivera sig bland annat. Förslaget att bredda och utöka med IT-tjänster är alldeles utmärkt.

Vad som är intressant är som man säger är om det vid en högkonjunktur är lika intressant att låta hushållen  dra av på skatten då det rimligtvis finns efterfrågan ändå. Det borde kanske vara mer intressant att istället inrikta "stödet" så att småföretagen fick lättare med regler, krångel och skattelättnader så att de kan anställa mer permanent. Rimligtvis finns det också en konkurrens bland dessa företag om de tjänster som finns och då gäller det att i en marknad ha ett koncept som håller.

3 kommentarer:

Leif Engström sa...

Problemet är att de med vanliga inkomster inte har någon nytta av avdraget. Det blir fortfarande betydligt billigare utföra arbetet själv. Därmed blir avdraget ytterligare ett verktyg som ökar klyftorna. Bättre då att ta bort momsen på ett bredare spann av tjänster och skatteväxla till högre skatt för energi- och resurskrävande tjänster och konsumtion.

Anonym sa...

jag anser att det finns ett ganska bredd spann av yrken som dra nyttan av hemmet.

min fru ta emot personer för terapiridning, arkitekter som har kontoret hemma, webdesignare osv. när jag skriver kontrakt med min försäkering sitter jag i ombudsmannens kök osv...

i ett modernt tjänstesammhället försvinna gränsen mellan "hemma" och "arbetsplats" mera och mera.

skatteverket har urtokiga reglor för personer som jobber hemifran - nächstan ingen kostnader alls godkännds som yrkesavdrag.

att man nu atminstone kan anliter städhjälp när det rykte riktig utan att betalar skatt på detta är en bra framsteg.

man glömmer ju ganska lätt att dom som tjäner mycket pengor har ochså ganska höga representationskrav. Som anställd chef i en större hjälporgnaisation fick jag knälla med chefen om min orepresentative bil...

Juristen sa...

@Leif Engström: Du förordar skatteväxlingtill högre skatt för energi- och resurskrävande tjänster och konsumtion. Syftet är väl att dessa tjänster etc skall minska genom högre skatte. I längden innebär detta dock ett minskande skatteunderlag. Hur skall välfärden kunna bevaras med en sådan skattepolitik?