< div id=”header ”>< / div>

fredag 12 mars 2010

Det behövs fler hulkar i politiken!


Det behövs fler "hulkar" för att nå de 16 nationella målen som antagits en gång i Sveriges Riksdag. SNF är en organsation med inte bara fågelholkar på sitt program utan ett intresse att föja upp detta. När de nationella målen en gång sattes skulle de ner på regional nivå och därefter på lokal nivå. Segdragningen däremellan tar flera år innan det är dags för revidering på nationell nivå. Det är över tio år sedan senast. Dags för nystart innan Hulken hamnar på frimärke.

Inga kommentarer: