< div id=”header ”>< / div>

måndag 11 januari 2010

Avgör bloggarna valet?

Personval och skillnader i riksdags- och kommunval har blivit alltmer diskuterat. De politiska partierna har tappat medlemmar genom åren och sociala medier har gjort ett intåg genom att allt fler har tillgång till internet.

Jag själv var väldig skeptisk till facebook och bloggar till en början. Har alltid trott på fysiska möten och öppna diskussioner men har fått acceptera att möten och mötesgåendet blivit mindre, världen blivit mer komplex och att förändringar sker allt snabbare och det man sagt för ett halvår sedan blivit irrelevant.

Förstått att när man bildar sig en uppfattning i politiska val är det tilltron till personers status i form av nuvarande uppdrag  snarare än vad som förväntas de kommande åren som bildar underlag vad gäller fastställande av listor. Frågan är om det rubbas vad man vill och är genom de sociala medierna i årets val? I vilket fall som helst anser lokala politiker att detta blir alltmer viktigare inför valet att medverka i sociala medier!!

läs mer på Politometern

Inga kommentarer: