< div id=”header ”>< / div>

söndag 1 april 2018

Partistyrelsen har tagit makten i MP Umeå !Miljöpartiet är bra på att spika igen sin egen kista.

Det senaste exemplet kommer från Miljöpartiet i Umeå där partistyrelsen klampat in.

"Miljöpartiets partistyrelse har avbrutit en medlemsomröstning gällande kommunlistan i Umeå. På tisdagskvällen klubbade partistyrelsen istället valberedningens förslag.
– Omröstningsresultatet hade motverkat partistyrelsens arbete, säger Marléne Tamlin, sammankallande i partistyrelsen."

Medlemsomröstningar brukar vara en vägledning för valberedningar att få en hum om var landet ligger och sedan måste ju bitar justeras så det väger upp enligt vanliga regler kön, ålder, titel, ort med mera.

Valberedningar lägger ett förslag som sedan bör antas på ett medlemsmöte i vissa fall kan ombudsröstning förekomma. Men i Umeås fall verkar det ske på partistyrelsens villkor som lägger in veto.

Valberedning är just det en beredning för dem som sedan skaantra listan dvs medlemmarna eller medlemmarnas ombud. när en partistyrelse går in och STYR lokalt liknar det inte demokrati. Det är ett underkännande av medlemmarnas sätt att hantera det kanske viktigaste under hela mandatperioden. Att sätta listan.

På något sätt känns det inte som partistyrelsen kommer att lyckas styra väljarna på samma sätt. Ett redan deformerat parti håller på att deformeras ytterligare.
Skicka en kommentar