< div id=”header ”>< / div>

måndag 16 april 2018

Liberalerna i Varberg går till val på att bevara kulturmiljön och att minska klyftorna !Liberalerna i Varberg har några viktiga valfrågor
och det finns säkert fler.

Bevara Varberg – Vi vill bevara vår stad, värna vårt kulturarv

Vi vill att våra värdefulla miljöer bevaras och att vi värnar Varbergs karaktär och personlighet. Förtätning ska ske med varsam hand. Vi vill utveckla bostäder i hela vår kommun inte minst öster om E6:an


Minska klyftorna
, alla är viktiga och alla kan bidra - Idag växer klyftorna både de faktiska och de upplevda, vi vill bygga broar och mötesplatser. Möten mellan stad och land, mellan generationer och kulturer är nödvändiga för vi vill se ett humant, liberalt och demokratiskt samhälle. I ett sådant samhälle existerar inte extremism och utanförskap. Fler kommer då också i arbete


Liberala listan i Varberg

1.Tobias Carlsson, 50 år, gymnasielärare, Varberg
2.Cecilia Rönn, 38 år, lean manager, Träslövsläge
3.Marianne Nord Lyngdorf, 70 år, gymnasielärare, Varberg
4.Mikael Bonde, 62 år, försäljningschef, Trönninge
5.Karl-Johan Wiktorp, 71 år, egen företagare, Hamra Tvååker
6.Lena Persson, 72 år, medicinsk sekreterare, Varberg
7.Samuel Lithner, 18 år, studerande, Varberg
8.Margareta Bernås, 72 år, gymnasielärare, Träslövsläge
9.Carl-Johan Hollesen, 18 år, studerande, Trönninge
10.Joel Söderberg, 30 år, anläggare, Varberg
11.Inger Brosved, 52 år, arbetsförmedlare, Grimeton
12.Mattias Ahlström, 47 år, ingenjör, Varberg
13.Michaela Burström, 18 år, studerande, Väröbacka
14.Gösta Gustafsson, 72 år, företagsledare,Torpa
15.Gunilla Glücksman, 72 år, hälsovårdsföretagare, Valinge
16.Magnus Flysjö, 40 år, företagare, Bua
17.Peter Månelin, 41 år, IT-tekniker, Varberg
18.William Östby, 19 år, studerande, Varberg
19.Mats Balkerud, 57 år, COO, Kungsäter
20.Claes Göran Bengtsson, 78 år, konsult resebranschen, Varberg
21.Victor Hermansson, 25 år, studerande, Bua
22.Per-Olof Andersson, 25 år, trädgårdsanläggare, Tofta
23.Otto Georgsson, 50 år, lagledare, Träslövsläga
24.Gunnel Wandel, 82 år, rektor, Varberg
Skicka en kommentar