< div id=”header ”>< / div>

torsdag 15 mars 2018

Motion om hemlöshet som legat i sju år oerhört nonchalant behandlad av den politiska majoriteten i Varberg !Varbergs äldsta motion en motion som Inger Karlsson (S) nyligen bortgången skrev en motion se nedan 2011-09-19 om hemlöshet(se nedan). Motionen har varit uppe i behandling tidigare i kommunfullmäktige och då underlaget behövde uppdateras återremitterades motionen.


Motion om att snarast se till att det byggs bostäder för hemlösa.


Sedan många år tillbaka har vi Socialdemokrater lyft frågan om att vi måste se till att få bort hemlösheten i Varberg. Detta är tyvärr ett mycket stort problem och det har det varit under väldigt lång tid. Bostadsbristen i sig är ett jätteproblem när människor inte kan hitta en egen bostad utan tvingas att bo hos sina föräldrar, hos sin före detta eller någon släkting eller vän,men för dem som inte ens har detta utan står helt utan ett hem är naturligtvis situationen än mer katastrofal. Det är absolut inte acceptabelt att människor i ett modernt samhälle som Varberg skall stå utan ett hem.
Jag har många, många gånger haft denna fråga uppe både i Socialnämnden och i fullmäktige.

Efter att ha lyft frågan i flera år trodde jag att det äntligen skulle hända något och det var när förslagen om att bygga genomgångsbostäder i Tvååker kom upp på bordet. Nu har det gått flera år sedan detta förslag togs och sedan har frågan hamnat i långbänk med överklaganden och förändrade inriktningar.

Under denna långa tid har egentligen ingenting hänt som förändrar den hemlöses situation.Tvärtom så blir de som drabbas snarare fler än färre. Vi går nu mot ännu en kall vinter och min uppfattning är att detta måste lösas innan vintern. Hemlösa skall inte behöva stå ut med ännu en kall vinter utomhus

Jag föreslår därför att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
Att snarast ta fram bostäder för hemlösa och att detta skall vara genomfört innan
vintern

Varberg 2011-09-19

För Socialdemokraterna i Varberg

Inger Karlsson

------

I kommunstyrelsen har socialdemokraterna lämnat en reservation då majoriteten inte velat föreslå bifall till motionen. Ett utdrag nedan ur reservationen.

"Den senaste kartläggningen från vecka 14 år 2017 visar följande: Antalet hemlösa män hade ökat med 4 personer och antalet kvinnor minskat med 5.

Boendeinsatserna har ökat med 37,5 % sedan 2016 (hjälp med akutboende,tillfälliga och långsiktiga lösningar). De främsta orsakerna till hemlösheten är att personen inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden.

Denna siffra har ökat med 13,5 % på tre år. Vräkning p g a obetald hyra, störningar eller
annan vräkningsgrund har ökat med 11,5% på två år.

Här följer några situationer som visas i kartläggningen.

Situation 1 Akut hemlöshet. Personer som är hänvisade till härbärge, akutboende,jourhem mm. Personer som sover i offentliga lokaler, tält el = 24 personer, en ökning med 1 person och då är inte romerna med i detta.

Situation 2 Institutionsvistelse och stödboende = 14 personer och motsvarar en ökning på 14 personer.

Situation 3 – Långsiktiga boendelösningar som försökslägenheter, sociala kontrakt,träningslägenhet = 92 personer och är en minskning på 8 personer.

Situation 4 – Eget kortsiktigt boende – bor hos vänner, släkt, kortare än 3 månader.= 22 personer och är en minskning på 1 person.

Var av en av dessa personer är i en mycket utsatt situation och det har snarast blivit svårare att hitta lösningar för dessa personer efter kartläggningen 2017.

Vår uppfattning är att den behandling motionen fått är oerhört nonchalant och bristfällig och dessvärre har det under denna process blivit mycket värre för de mest utsatta kommuninnevånarna som är hemlösa att få en bostad. Denna situation måste helt enkelt lösas snarast.
Skicka en kommentar