< div id=”header ”>< / div>

fredag 7 juli 2017

Politisk duell om bostadspolitik, VBAB:s ägardirektiv och speciellt Åkaren !


HN har i dagens pappersupplaga idag dragit upp den politiska pajkastningen om vad som händer med Åkaren med anledning av att Varbergs Bostad AB nu köpt det med nya ägardirektiv.

Först generalangreppet mot Martin Bagge (MP) med en rejäl rallarsving från Kommunisternas Bengt Johansson.

Bengt Johansson (K) rubrik "Har Bagge fått en kolbit i ögonen"

Hela inlägget här
"Läget i Sverige är att 2016 omvandlades 13 800 hyresrätter till bostadsrätter. Och den utvecklingen ökar. Liksom utförsäljningen av kommunal egendom till privata bostadsbolag"
"I Varberg har MP röstat för ändrade ägardirektiv till vårt VBGAB. De ska nu projektera och bygga bostadsrätter"

I insändaren nämns flera exempel som pekar i denna riktningen i Varberg: Erbjudande om försäljning av kooperativa hyresrätter och rivning av hyresrätter på Krabbes väg som blir bostadsrätter. Samtidigt ställs frågan till Bagge. Varför ser inte Bagge och MP mönstret i detta? Kommer Åkaren att renoveras och hyresgästerna får flytta tillbaka till hyresrätter?

Martin Bagge (MP) svar med rubriken "Lägg inte orden i min mun"


Hela inlägget här

"Givetvis sov jag inte när fullmäktige beslutade om ändrade ägardirektiv eller försäljning av kooperativa hyresrätterna i Breared. Jag förmodar att Bengt minns att jag inte deltog i beslutet alls, det kunde ha fått framgått."
"I Varberg har MP, tillsammans med ett enigt fullmäktige, röstat för förändrade ägardirektiv för Varbergs Bostads AB. Min egen spaning är att det är en bit bort innan de bygger bostadsrätter, de har nog med jobb att få ordning på byggena av sina hyresrätter "
"Husen på Krabbes väg ägs av Derome, det kan knappast vara Varbergs bostads AB:s ansvar att lägga sig i de förehavandena. Rivningslov och bygglov har hanterats i ordning av Byggnadsnämnden. Det är inte helt tillfredsställande att utträngningseffekterna ställs mot förtätning men detta är ett bra exempel på detta."

Vad gäller kvarteret Åkaren efterlyser Martin Bagge en mer handfast källa att Varbergs Bostad AB ska bygga bostadsrätter på Åkaren. Idag finns inget bestämt om upplåtelseformen vid köpet och efter en renovering.Pierre Ringborg politiskt oberoende och boende på Åkaren


Hela inlägget här

"Insändare. Med anledning av den infekterade diskussionen mellan Miljöpartiets Martin Bagge och Kommunisternas Bengt Johansson vill jag som en av de berörda ge följande kommentar och hålla mig till den lokala anknytningen som startade diskussionen.

Jag träffade på en person angående den blivande exploateringen i kv Snidaren där det ska byggas bostadsrätter och hus ska rivas. Söder om Åkaren (där jag bor) i kv Krukmakaren ska det rivas två hus och samma sak det blir bostadsrätter även där.

Varbergs Bostads AB har nu fått nya ägardirektiv så även de kan hänga med i spekulationssvängen. Vad som händer med husen de köpt i kv Åkaren återstår att se. Men en sak är klar att alla de 25 som bor där ska slängas ut nånstans okänt var.

De tiotal personer som bor på akutboendet på Åkaren har ännu inte fått besked vart de ska ta vägen. De kan ju börja med dem. Men en sak står klar och det är att det är ingen liten renovering som planeras i kv Åkaren. Sedan om det blir dyra hyresrätter eller billiga bostadsrätter kan ju kvitta. För de som bor på Åkaren i dag är det ingen tröst vilket det än blir. Vi har bara fått besked att vi ska ut från våra boenden på Åkaren."

Inga kommentarer: