< div id=”header ”>< / div>

lördag 1 juli 2017

Intressant basinkomstmodell presenterad i Tidningen Syre !


Slå ihop och rensa i trygghets- och skatteystemen skriver Lennart Fernström om i en ledare i Tidningen Syre och vill ha någon form av basinkomst.

Modellen kan se ut så här

• Basinkomst till alla 20–65 år på 13 000 kr i månaden.
• Skattefritt upp till 15 000 kr i månaden, alla kan alltså tjäna 2 000 kr utöver basinkomsten utan att betala skatt.
• På all inkomst över 15 000 kr betalar du 60 procent skatt. Skatten kan antingen tas direkt från inkomsten och hela basinkomsten betalas ut (traditionell basinkomst/livsbidrag) eller kvittas mot basinkomsten innan den betalas ut (negativ inkomstskatt). Resultatet blir detsamma för både individen och staten.
• Garantipensionen höjs till 13 000 kr skattefritt. Inga nya personer förs in i gamla pensionssystemet utan år för år ersätter basinkomst den pension som staten är inblandad i.
• Barnbidraget (basinkomst till unga) höjs till 3 000 kr i månaden för barn upp till och med 14 års ålder. Därefter ökar basinkomsten med 2000 kr per år upp till 13 000 kr vid 20 års ålder.

Möjlig finansiering:
• Bankreform/-skatt samt skatt på finansiella transaktioner/penningomsättningen (RIX-avgift, Tobinskatt eller dylikt): 100 miljarder
• Enhetlig moms ca 50 miljarder kr (eller 5 000 kr per år åt alla i Sverige)
• Avskaffande av räntebidraget, Rot och Rut: ca 50 miljarder
• Omformning av och besparing, till hälften, på det militära försvaret: 25 miljarder
• Nedlagd arbetsförmedling och CSN samt minskad administration hos försäkringskassan. Administrativ besparing: ca 15 miljarder
• Avskaffande av miljövidriga subventionerna (främst inom transport-, energi- och jordbrukssektorn): 50 miljarder
• En ökad koldioxidskatt motsvarande 4 kr/liter: ca 50 miljarder
• En dubbling av effektskatten: knappt 10 miljarder
• Tredubblad flygskatt: ca 5 miljarder
• En radda små gröna skatter/avgifter (t ex mineralskatt på kanadensisk eller australisk nivå): lågt räknat 10 miljarder
• Borttagande av diverse skattesubventioner/-avdrag och bidrag (t ex maxtaxa i barn och äldreomsorgen, apanaget till kungligheterna mm: lågt räknat 10 miljarder
: Summa 375 miljarder (55 miljarder över behovet)

Själv har jag inte haft vare sig sjukkassa eller a-kassa sedan 2001 och det krävs kvalificering för att komma in i den igen
. Jag har hör och häpna haft 0 som arbetssökande kallas också arbetslös och när jag varit krasslig också 0. Staten har alltså inte lagt ut ett enda öre eller andra som ingått i försäkringen har fått betala.

Nu hänger det inte på att jag inte betalat för någon försäkring utan att jag inte haft kvalificeringsmöjligheter. Den enda hjälp jag fått handlar om meningslösa "arbetslivsinriktade aktiviteter helst ihop med andra", arbetsträning och råd av en jobbcoach. Inget av detta är kvalificerande för vare sig a-kassa eller sjukkassa. Inget av dem betalas ut i LÖN heller utan är en slags motprestation för att få försörjningsstöd.

Eftersom jag har politiska arvoden som kallas LÖN och betraktas som inkomst dras detta av vid beräkningen av försörjningsstöd. Samtidigt har jag en skuldsanering som är beräknad på att jag saknar inkomst eller har en ganska liten sådan.

Självklart är jag då intresserad att det rensas upp i trygghets- och skattesystemen. Får också tillägga att jag ALDRIG fått tillgodogöra mig några jobbskatteavdrag eller erhålla någon jobbstimulans heller genom åren.

Inga kommentarer: