< div id=”header ”>< / div>

måndag 3 juli 2017

FN:s barnkonvention blir lag 1 januari 2020 !


Regeringen avser att göra FN:s barnkonventionen till lag.

Det som drar ut på tiden är huruvida ansvaret då skjuts från politiska instanser till juridiska domstolar.

Norge har en lag om barnkomventionen och dess tillämpning sneglar också Sverige på.
"Redan i sin första regeringsförklaring 2014 slog statsminister Stefan Löfven fast att barnkonventionen ska bli svensk lag men nu föreslår man att den inte ska bli det förrän 1 januari 2020."

Inga kommentarer: